Trenger du norskkurs

samling_lekser

Vi kan tilby norskkurs også for deg som ikke har rett til gratis kurs gjennom offentlige ordninger. Vi har et profesjonelt lærerteam og kurs på de fleste nivåer. For at våre deltakere skal få den best tilpassede undervisningen, har vi plasseringstesting for nye deltakere. Her blir deltakeren møtt av en erfaren lærer som tester deltakerens norsknivå og ønsket progresjon.

Ring for plasseringstesting: (+47) 64 91 19 50

Se SKOLERUTA

Priser høst 2019:

20 undervisningstimer pr uke. Pris pr undervisningstime kr 83,- (Kr 332,- pr dag. )
(Kl 08.30-1145) August 3320,-
September 6640,-
Oktober 5976,-
November 6972,-

Priser vår 2019:

Dagkurs: 

20 undervisningstimer pr uke. Pris pr undervisningstime kr 83,- (Kr 332,- pr dag.)
(Kl 08.30-11.45) Januar kr 6 972
Februar kr 4 980
Mars kr 6 972
April kr 5 312
Mai kr 6 308
Juni kr 4 316

Nettkurs: 

Periode: 03.09.2019 – 15.11.2019

Kurs i 10 uker kr 4075,-

Kr 400 per uke + kr 75 for opplærings lisens.

Prøver:

Type prøve 2018
Norskprøve skriftlig Kr 990
Norskprøve muntlig Kr 990
Delprøve norsk Kr 450
50 timer samfunnskunnskap Kr 990
Statsborgerprøven Kr 990

PRISER FOR PRØVER

Type prøve 2019
Norskprøve skriftlig Kr 1 050
Norskprøve muntlig Kr 1 050
Delprøve norsk Kr 500
50 timer samfunnskunnskap Kr 1 050
Statsborgerprøven Kr 1 050

PRISER PÅ OBLIGATORISK KURS I SAMFUNNSKUNNSKAP.

Timepris 100,-  For hele kurset er prisen 5000,-

Det er bare deltakere som har plikt men ikke rett til å ta kurset som kan melde seg på og betale for kurset.