Velkommen til norskopplæring på Follo Kvalifiseringssenter.  
Vi er en skole der voksne flyktninger og innvandrere lærer norsk. Vi har lærere med lang erfaring, som gjerne vil hjelpe deg til å lære språket.
Vi har klasser både for de som har
  • lite eller ingen skolegang fra før
  • noen år på grunnskole fra hjemlandet
  • videregående skole eller høyere utdanning

Høsten 2018 ønsker vi å starte opp nye typer kurs som passer for deg som er i arbeid.

Ta kontakt med oss dersom du trenger nettkurs eller kurs på kveldstid.

Vi har norskundervisning
  • hver dag på dagtid (kl. 08.30 – 11.45)

Undervisningen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap. 

Hvis du bor i en av våre tre eier-kommuner (Frogn, Ski og Vestby), har du kanskje rett til gratis norskopplæring hos oss.

Vi starter nybegynnerklasser fire ganger i året.

Hvis du kan noe norsk fra før, får du en samtale med en lærer før du begynner hos oss. På den måten får du plass i den klassen som er riktig for deg.

Vi har også fullt introduksjonsprogram for flyktninger som er bosatt i en av de tre eier-kommunene. Da får du opplæring fra kl. 08.30 til kl. 15.00.

Les mer om introduksjonsprogrammet her.

 

Velkommen til å lære norsk hos oss!