Måned Antall dager Planl.d Ferier og fridager
August 10 Planleggingsdager, fri for deltakerne:
2 Torsdag 15. og fredag 16.august
Skolestart: Mandag 19.august
September 20 Høstferie uke 40:
Mandag 30.september-fredag 4.oktober
Oktober 18 Høstferie uke 40:
Mandag 30.september-fredag 4.oktober
1 Fri for deltakerne: Planleggingsdag
mandag 7.oktober
November 21
Desember 14 Siste skoledag før jul:Torsdag 19.desember
Juleferie: Fom fredag 20.desember
Sum 83 3