SKOLERUTE 2018 – 2019

Denne skoleruten gjelder ikke deltakere i introduksjonsprogrammet, se egen skolerute for intro.

Måned Antall dager Plandager Ferier og fridager
August 13 Planleggingsdager:
2 Mandag 13. og tirsdag 14.august
Skolestart: Onsdag 15.august
September 18 2 Planleggingsdager : Torsdag 6. og fredag 7.sept.
Oktober 17 Høstferie uke 40: Mandag 1.-fredag 5.oktober
1 Planleggingsdag mandag 8.oktober
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: Fredag 21.desember
Juleferie: Lørdag 22.des. – onsdag 2.jan. 2019
Januar 21 Juleferie tom onsdag 2.januar
2019 1 Onsdag 2.januar: Planleggingsdag
Torsdag 3.januar: Skolestart
Februar 15 Vinterferie: Mandag 18. – fredag 22.februar (uke 8)
Mars 21
April 16 Påskeferie fom mandag 15.april tom
mandag 22.april
Mai 19 Onsdag 1.mai: Fridag
Fredag 17.mai: Fridag, nasjonaldagen
Torsdag 30.mai: Fri, Kristi himmelfartsdag
Fredag 31.mai: Fridag
Juni 13 Mandag 10.juni: 2.pinsedag
Torsdag 20.juni: Siste skoledag
Sommerferie: Fom fredag 21.juni
Sum 190 6