Måned Ferier og fridager Ferie
Juli Første skoledag etter ferien: Tirsdag 31.juli.
August
Tirsdag 14.august: Fri: (Avspaserer)
September Torsdag 6.september: Fri (Avspaserer)
Fredag 7.september: Fri (Avspaserer)
Oktober
Tirsdag 9.oktober: fri (Avspaserer)
November Ingen fridager
Desember Fredag 21.des.: Siste skoledag
Mandag 24.des: Julaften Fri
Tirsdag 25.des: 1.juledag, fri
Onsdag 26.des.: 2.juledag, fri
Torsdag 27.desember: 0,5  feriedag 0,5
Fredag 28.des.:  Fri. Avspasering.
Mandag 31.des.:  Fri, nyttårsaften, avspasering.
2019
Januar Onsdag 2.januar: Avspaserer
Skolestart: Torsdag 3.januar
Februar Ingen fridager
Mars Ingen fridager
April Påske:
Mandag 15.april, feriedag 1
Tirsdag 16.april, feriedag 1
Onsdag 17.april: Avspaserer 0,5 dag.
Fri torsdag 18.april: Skjærtorsdag
Fri fredag 19.april: Langfredag
Fri mandag 22.april: 2.påskedag
Skolestart: Tirsdag 23.april
Mai Onsdag 1.mai: Fridag
Fredag 17.mai: Fridag, nasjonaldagen
Torsdag 30.mai: Fri, Kristi himmelfartsdag
Fredag 31.mai, ferie 1
Juni Mandag 10.juni: Fri 2.pinsedag
Siste dag før sommerferien fredag 28.juni
Juli Sommerferie:
Fom mandag 1.juli – mandag 29.juli. 21
Første skoledag etter ferien: Tirsdag 30.juli