Follo Kvalifiseringssenter IKS
 SKOLERUTE 2017 – 2018
for «Rett og plikt» og «Betaler selv» Nr 1
Måned Antall dager Planl.d Ferier og fridager
August 9 Planleggingsdager:
3 Onsdag 16., torsdag 17. og fredag 18.august
Skolestart: Mandag 21.august
September 21
Oktober 16 Høstferie uke 40: Mandag 2.-fredag 6.oktober
1 Planleggingsdag mandag 9.oktober
November 22
Desember 16 Siste skoledag før jul: Fredag 22.desember
Juleferie: Lørdag 23.des. – mandag 2.jan. 2018
Januar 21 Juleferie tom tirsdag 2.januar
2018 1 Tirsdag 2.januar: Planleggingsdag
Onsdag 3.januar: Skolestart
Februar 15 Vinterferie: Mandag 19. – fredag 23.februar (uke 8)
Mars 16 1 Planleggingsdag: Torsdag 15.mars
Påskeferie fom 26.mars tom 2.april
April 20 Påskeferie tom mandag 2.april
Mai 18 Tirsdag 1.mai: Fridag
Torsdag 10.mai: Fri, Kristi himmelfartsdag
(Ikke fri fredag 11.mai)
Torsdag 17.mai: Fridag, nasjonaldagen
Fredag 18.mai: Fri
Mandag 21.mai: Fri, 2.pinsedag
Juni 16 Fredag 22.juni: Siste skoledag
Sommerferie: Fom mandag 25.juni
Sum 190 6