50 timer samfunnskunnskap på et språk du forstår

Opplæringen skal beskrive og forklare viktige trekk i det norske samfunnet. Den skal også informere om deltakernes plikter, rettigheter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier i samfunnet vårt. Pensum finner du på flere språk på samfunnskunnskap.no

Undervisningen i samfunnskunnskap er delt inn i 7 emner:

  1. Ny innvandrer i Norge
  2. Historie, geografi og levesett
  3. Barn og familie
  4. Helse
  5. Utdanning og kompetanse
  6. Arbeidsliv
  7. Demokrati og velferdssamfunn

Kurset er delt i to deler

En del er i vinterferien (uke 8) hvert år. Da behandles tema 1, 4, 5 og 6.

En del er i høstferien (uke 40). Da behandles tema 1, 2, 3 og 7.

Opplæringen er på Follo Kvalifiseringssenter, Oppegård Kvalifiseringssenter, Delta voksenopplæring i Askim eller Ås kommunale voksenopplæringssenter.

Kurset har en avsluttende prøve når du har deltatt på alle emnene, 50 timer.

Les mer om prøven på kompetansenorge.no

Rett og plikt-deltakere

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring skal ha et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår godt. For dem er kurset gratis hvis ikke 3 års-perioden har gått ut. Rett og plikt-deltakere må ha 50 timer samfunnskunnskap og avsluttende prøve for å få permanent opphold eller norsk statsborgerskap.

Plikt-deltakere:

Deltakere med plikt til norskopplæring skal også ha dette kurset, men disse deltakerne må betale for kurset selv. Se priser

Opplæringen og prøven er lovpålagt for rett og plikt– og plikt-deltakere.

Påmeldingsskjema til samfunnskunnskap for innbyggere i Ski, Frogn og Vestby