Prøve Frist for oppmelding Dato for prøve Skjema
Samfunnskunnskap 03.jan.2019 17.jan.2019 Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 03.jan.2019 17.jan.2019 Påmeldingsskjema
Norskprøve 25.jan.2019 11.mars-15.mars 2019 Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 06.mars.2019 20.mars.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 06.mars .2019 20.mars.2019  Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 25.april.2019 09.mai.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 25.april.2019 09.mai.2019   Påmeldingsskjema
Norskprøve 26.april.2019 20.mai-04.juni 2019  Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 04.juni.2019 18.juni.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 04.juni.2019 18.juni.2019 Påmeldingsskjema

OBS! Det kan forkomme endringer i prøvekalender, men vi forsøker så langt som mulig å holde disse datoene.

Konkrete datoer for norskprøvene vil bli oppdatert så fort vi vet hvilke datoer  det blir.

Det er muligheter for å melde seg opp som privatist ved andre prøvesteder i privatistportalen.

Skjemaene MÅ signeres. Signert skjema kan sendes til post@folloks.no eller Follo Kvalifiseringssenter IKS,  PB3010, 1402 Ski.

Hvis du er fra en annen kommune enn Ski, Frogn og Vestby kommuner må du melde deg på prøvene på kompetansenorge.no

Påmeldingsskjema til kurs i samfunnskunnskap uke 8 2019