Prøve Frist for oppmelding Dato for prøve Skjema
Samfunnskunnskap 03.jan.2019 17.jan.2019 Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 03.jan.2019 17.jan.2019 Påmeldingsskjema
Norskprøve 25.jan.2019 11.mars-15.mars 2019 Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 06.mars.2019 20.mars.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 06.mars .2019 20.mars.2019  Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 25.april.2019 09.mai.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 25.april.2019 09.mai.2019  Påmeldingsskjema
Norskprøve 26.april.2019 20.mai-04.juni 2019  Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskap 04.juni.2019 18.juni.2019  Påmeldingsskjema
Stasborgerprøve 04.juni.2019 18.juni.2019  Påmeldingsskjema

OBS! Det kan forkomme endringer i prøvekalender, men vi forsøker så langt som mulig å holde disse datoene.

Konkrete datoer for norskprøvene vil bli oppdatert så fort vi vet hvilke datoer  det blir.

Det er muligheter for å melde seg opp som privatist ved andre prøvesteder i privatistportalen.

Skjemaene MÅ signeres. Signert skjema kan sendes til post@folloks.no eller Follo Kvalifiseringssenter IKS,  PB3010, 1402 Ski.

Hvis du er fra en annen kommune enn Ski, Frogn og Vestby kommuner må du melde deg på prøvene på kompetansenorge.no