Prøve Frist for oppmelding Dato for prøve Skjema
Norskprøve høst 03. september 23-29 september Påmeldingsskjema
Samfunnskunnskapsprøva 11. oktober 31. oktober Påmeldingsskjema
Statsborgerprøva 11. oktober 31. oktober Påmeldingsskjema

 

Follo kvalifiseringssenter IKS avvikles. Vi har derfor et begrenset prøvetilbud høsten 2019. Kontakt din kommune direkte for å få vite mer om prøvegjennomføringen høsten 2019/våren 2020.

OBS! Det kan forkomme endringer i prøvekalender, men vi forsøker så langt som mulig å holde disse datoene.

Konkrete datoer for norskprøvene vil bli oppdatert så fort vi vet hvilke datoer  det blir.

Det er muligheter for å melde seg opp som privatist ved andre prøvesteder i privatistportalen.

Skjemaene MÅ signeres. Signert skjema kan sendes til post@folloks.no eller Follo Kvalifiseringssenter IKS,  PB3010, 1402 Ski.

Hvis du er fra en annen kommune enn Ski, Frogn og Vestby kommuner må du melde deg på prøvene på kompetansenorge.no