• Disse gruppene har ikke rett til gratis opplæring, men de har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og må selv betale for opplæringen:
  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA – området
  • Familiegjenforente med disse
 • Du har ikke plikt til å gjennomføre norskopplæring hvis du er under 16 eller over 55 år
 • Disse gruppene har verken rett eller plikt, og må selv betale for opplæringen:
  • Personer med midlertidig oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv),
  • Opphold etter EØS/EFTA – regelverket,
  • Nordiske borgere,
  • Norske borgere.

 

Plikt til norsk og samfunnkunnskap