Hvis du er i arbeid eller er hjemme med små barn kan dette være kurset for deg. Hos oss får du en individuell plan for kurset og tett oppfølging av din progresjon på nett.

Vi vil hjelpe deg å nå dine mål.

Nettkurset er gratis for de som har vedtak om norsk i Frogn, Vestby eller Ski kommune.
(Se prisliste for andre deltakere).

Slik er kurset bygget opp:

Undervisning på Follo kvalifiseringssenter Tilgang til NorskPluss og Its learning Veiledning på nett Nivå Skriveoppgaver med tilbakemelding fra lærer Ord per oppgave

2 timer per uke i 10 uker

10 uker

Lærer retter oppgaver og gir veiledning gjennom hele uka på den digitale plattformen.

A2 6 60 – 200
B1/B2 6 80 – 200
Søknad om opplæring i norsk
Sending