Nav kan kjøpe kurs hos Follo Kvalifiseringgsenter IKS.

Prisene finner du her: Priser

Norskkursene er ikke tidfestet i seg selv, men alle deltakere får en individuell plan hos oss. Vi kan følge opp planen med informasjon om fravær og progresjon.

Vi tilbyr også deltakelse på de nasjonale digitale norskprøvene (ta kontakt for pris). Norskprøve kan være en del av planen til den enkelte deltaker.

Søknad om opplæring i norsk for NAV

Søknad om opplæring i norsk for NAV

Sending