• Disse gruppene har ikke rett til gratis opplæring, men de har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og må selv betale for opplæringen:
  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA – området
  • Familiegjenforente med disse
 • Du har ikke plikt til å gjennomføre norskopplæring hvis du er under 16 eller over 55 år
 • Disse gruppene har verken rett eller plikt, og må selv betale for opplæringen:
  • Personer med midlertidig oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv)
  • Opphold etter EØS/EFTA – regelverket
  • Nordiske borgere
  • Norske borgere

Hvis du lurer på om du har rett/plikt til norskopplæring kan du sende oss en epost: post@folloks.no eller ringe: 64 91 19 50

Det står også i vedtaket ditt om oppholdstillatelse fra UDI om hvilke rettigheter du har.

Priser og informasjon for de som betaler selv.

Mer informasjon hos IMDi

 

Må du betale selv?