– Det å uttrykke seg kunstnerisk er en form for språk som ikke er verbalt eller intellektuelt. Jeg tror at alle har evnen til å uttrykke seg ikke-verbalt, hvis de bare får en sjanse, sier Bente Betin som nylig lot klassen sin utfolde seg kunstnerisk. Resultatet kan vi se på veggen i fjerde etasje. Her henger en rekke portretter som sikkert mange har stoppet opp ved. Kullstift og speil var hjelpemidlene.

– I dette prosjektet ville jeg gjøre det så enkelt som mulig. Alle fikk en kullstift, et papir og et speil og oppgaven om å forsøke å tegne det de så i speilet. Erfaringer viser at det første utkastet ofte blir best, før du begynner å «tenke» hva du skal tegne.

Bente forteller om veldig engasjerte deltakere som tegnet mange utkast. Deretter plukket de ut et eksemplar, og lagde egen ramme til dette i samarbeid med Bente Bugten på verkstedet. Hennes gruppe deltok også i tegneprosjektet.

– Elevene var veldig stolte av resultatet, og har fått mange tilbakemeldinger på utstillingen.

Det er spennende å se at deltakere har kreative sider de ikke får vist i ordinær norskundervisning!

Dette er mitt andre kunstprosjekt i denne gruppa av alfabetiseringselever, og blir garantert ikke det siste! sier en stolt lærer.

 

Tekst og foto: Terje Hansteen

Kunsten inntar FK