Introduksjonsprogrammet

Deltakerne i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad i inntil to år. Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne norskopplæring og samfunnsforståelse samt forberede til arbeidslivet eller videre utdanning.

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen er fra 08.30 til 15.30, den inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og IKT med sikte på å kvalifisere til arbeidsliv eller videre utdanning i Norge.  Alle deltagere skal ha praksis i bedrift i løpet av introduksjonstiden. Deltagere er i praksis to dager i uka i 3 måneder. Praksis i bedrift er en nyttig og viktig måte å lære norsk på og gir deltagerne en god innføring i norsk arbeidsliv.

 

lekse2

Hvem har rett til introduksjonsstønad?

Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt i en av våre eierkommuner, kan få opplæring og stønad innenfor introduksjonsprogrammet på Follo Kvalifiseringssenter. Det er kommunen som avgjør hvem som kan delta i introduksjonsprogrammet.

Les mer om introduksjonsprogrammet 

Lov om introduksjonsordning

Bienvenue!

Welcome!

Soo dhawoow!

Ahlan w Sahlan!