Informasjon fra UDI

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse, ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

Hvem gjelder kravene for?

Kravene gjelder for deg som

  • har fylt 16 år og er under 55 år, og
  • fikk din første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2013, og
  • har blitt ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen etter 16. desember 2016 (Du fikk bekreftelse på e-post når du var ferdig med å registrere søknaden din).

Kravene gjelder ikke for deg som

  • er under 16 år eller har fylt 55 år, eller
  • har fått unntak fra kravet om å ta prøvene, eller kravet om å ta opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, fra kommunen, eller
  • er faglært eller selvstendig næringsdrivende fra et land utenfor EU/EØS-området, eller er familiemedlem av en slik arbeidsinnvandrer, eller
  • som ble ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen senest 16. desember 2016. (Du fikk bekreftelse på e-post når du var ferdig med å registrere søknaden din).
Hvem må ta prøven i samfunnskunnnskap?