Hvorfor ta Norskprøven?

  • Prøvebeviset dokumenterer norskferdighetene dine
  • Prøvebeviset kan brukes ved inntak til videre opplæring og NAV sine arbeidsmarkedskurs
  • Prøvebeviset er nødvendig når du søker enkelte jobber.
  • Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse, ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.
  • Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått  prøve i norsk muntlig på A2 nivå.
  •  Det er obligatorisk å gå opp til Norskprøven for de som har fått oppholdstillatelse etter 1. september 2013.

 slider 730x290

Hvem får Norskprøven gratis?

Når er det Norskprøve?

Norskprøven blir arrangert to ganger per år; mai/juni og november/desember.

Påmelding til Norskprøven

  • Privatister melder seg på via Kompetanse Norge.
  • Prøvene for våre deltakere blir arrangert på Follo Kvalifiseringssenter.
  • Hvis du kommer fra Vestby, Frogn eller Ski kommune og ikke er deltaker ved Follo Kvalifiseringssenter, kan du finne skjema her.

Læreplan

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjelder for opplæring etter introduksjonsloven.

 

Hvem må ta obligatorisk prøve i norsk?