Hvert år får Universitetet i Oslo inn nærmere 30 000 søknader om studieplass. Mange av søkerne er flyktninger og innvandrere. I slutten av mars tok 18 elevere og tre lærere fra FK turen til UiO, for å få informasjon.

Hele gjengen samlet foran Universitetsbiblioteket på Blindern.

Tekst og foto: Terje Hansteen

 

Knutepunktet ved UiO hadde laget en eksklusiv presentasjon for elever ved FK som snart skal ta B2. Dette er et infosenter som svarer på alle mulige spørsmål som studentene måtte ha.

 

Mange tilbud

Det ble en lærerik innføring i hva det vil si å studere ved Norges største universitet. Samt et overblikk over alle studiemulighetene UiO tilbyr,søknadsfrister, hvilke krav som stilles for opptak og hvor man skal rette henvendelsene.

Nytt for de fleste var det nok at UiO og andre utdanningsinstitusjoner gjør sine egne vurderinger av utenlandsk utdanning, uavhengig av Nokut. UiO tilbyr også gratis engelskkurs som en forberedelse til engelsktesten som er obligatorisk for alle med en utenlandsk utdanning.

Et annet tilbud er Akademisk skrivesenter som er et tilbud til alle som ønsker å komme inn i akademisk skriving. Et gratis nettbasert norskkurs finner man også på nettsidene til UiO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawit, Kibrom og Zenawi var fornøyd med informasjonsmøtet på UiO.

Konkret og nyttig

Etter fellesinformasjonen, ble elevene delt inn i grupper med hver sin veileder. Alle var samstemte i at dette var et nyttig informasjonsmøte.

-Det hjelper veldig mye å få slik tydelig informasjon som det vi har fått i dag, mente Kibrom, som tidligere var lærer i Eritrea. Håpet hans er å få godkjent utdanningen fra hjemlandet som en BA. Planen er i så fall å fortsette med en master og deretter PPU. Zenawi har sykepleierutdanning fra Eritrea og har også lyst til å ta en master etter hvert. – Utdanningen min er godkjent av Nokut, men jeg trenger en autorisasjon i tillegg. Min plan er å ta en master i geriatri.

Dawit, også han fra Eritrea, vil jobbe som sykepleier i Norge. Fra hjemlandet har han erfaring som landoppmåler.

-Dette var veldig nyttig, fordi jeg fikk svar på spørsmål jeg ikke fikk svar på via mail. Her fikk jeg også muligheten til å spørre dem direkte, kommenterte Maria fra Russland, hun også veldig fornøyd med dagen på Blindern.

 

Finn ut mer:

https://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/forflyktninger.html

https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

Fikk mange svar