50 timer samfunnskunnskap på et språk du forstår

Opplæringen skal beskrive og forklare viktige trekk i det norske samfunnet. Den skal også informere om deltakernes plikter, rettigheter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier i samfunnet vårt.

Opplæringen er lovpålagt for rett og plikt– og plikt-deltakere.

Rett og plikt-deltakere

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring skal ha et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår godt. For dem er kurset gratis hvis ikke 3 års-perioden har gått ut. Rett og plikt-deltakere må ha 50 timer samfunnskunnskap for å få permanent opphold eller norsk statsborgerskap.

Plikt-deltakere:

Deltakere med plikt til norskopplæring skal også ha dette kurset, men disse deltakerne må betale for kurset selv.

Hva inneholder kurset?

Undervisningen i samfunnskunnskap er delt inn i 7 emner:

  1. Ny innvandrer i Norge
  2. Historie, geografi og levesett
  3. Barn og familie
  4. Helse
  5. Utdanning og kompetanse
  6. Arbeidsliv
  7. Demokrati og velferdssamfunn

Kurset er delt i to deler

En del er i vinterferien (uke 8) hvert år. Da behandles tema 1, 4, 5 og 6.

En del er i høstferien (uke 40). Da behandles tema 1, 2, 3 og 7.

Opplæringen er på Follo Kvalifiseringssenter, Oppegård Kvalifiseringssenter, Delta voksenopplæring i Askim eller Ås kommunale voksenopplæringssenter.