Besøksadresse: Åsenveien 10, 1400 Ski

Se kart, her holder vi til. 

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Telefonnummer: (+47) 64 91 19 50

Faks: (+47) 64 91 19 51

E-post: post@folloks.no

Henvendelser om språkpraksis rettes direkte til: a.linnestad@folloks.no

Telefon til alle ansatte: 64 91 19 50
E-post til alle: post@folloks.no