Trenger du norskkurs

samling_lekser

Vi kan tilby norskkurs også for deg som ikke har rett til gratis kurs gjennom offentlige ordninger. Vi har et profesjonelt lærerteam og kurs på de fleste nivåer. For at våre deltakere skal få den best tilpassede undervisningen, har vi plasseringstesting for nye deltakere. Her blir deltakeren møtt av en erfaren lærer som tester deltakerens norsknivå og ønsket progresjon.

Ring for plasseringstesting: (+47) 64 91 19 50

PRISER FOR NORSKKURS 2018
DAGTID: 20 undervisningstimer pr uke. Pris pr undervisningstime kr 78.(Kr 312 pr dag.)
(Kl 08.30-11.45) Januar kr 6552
Februar kr 4680
Mars kr 4992
April kr 6240
Mai kr 5616
Juni kr 4992
Juli  Sommerferie
August kr 4 056
September kr 5 616
Oktober kr 5 304
November kr 6 864
Desember kr 4 680

Se SKOLERUTA

PRISER FOR PRØVER

Type prøve 2018
Norskprøve skriftlig Kr 990
Norskprøve muntlig Kr 990
Delprøve norsk Kr 450
50 timer samfunnskunnskap Kr 990
Statsborgerprøven Kr 990