Praksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva man kan, er en fantastisk forutsetning for læring.

Follo Kvalifiseringssenter IKS har hatt språkpraksis som satsningsområde i mange år. Vi har tett oppfølging av deltakerne ute på arbeidsplassen.

IMG_2

Elevene som er ute i språkpraksis fra oss, får besøk av en lærer som oftest en gang i uka.  Læreren gir ulike arbeidsoppgaver tilknyttet arbeidsplassen. Oppgavene skal jobbes med hjemme og der det er mulig, også på arbeidsplassen. Læreren vil bruke oppslag og andre skriftlige kilder som finnes på arbeidsplassen som utgangspunkt for oppgavene. Oppgavene har som mål å utvikle et muntlig språk som er tilpasset den enkelte arbeidsplass.

IMG_0347

For arbeidsgivere er språkpraksis en uforpliktende måte å prøve ut ny arbeidskraft, samtidig som det ofte er givende for arbeidsgivere å ha deltakere i praksis. Dette gir en mulighet til å bli kjent med en person med en annen kulturell bakgrunn og som aktivt tar del i det norske samfunnet.

Det er ingen krav til lønn da deltakerne mottar introduksjonsstønad. Det er heller ikke krav til opplæringsplan, som ved mottak av lærlinger, men det er ønskelig at deltaker får gode muligheter til å bruke det norske språket.

Vi ønsker ytterligere samarbeid med både det offentlige og det private næringslivet. Vi ser at mange deltakere ønsker å jobbe i service- og handelsyrker. I tillegg har vi deltakere som ønsker å jobbe innen pleie og omsorg, i barnehager, kantine/catering og lager osv.

Kontakt oss på telefon: 64 91 19 50 eller post@folloks.no.IMG_0345