Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

Prøvekalender

Innbyggere i Frogn, Vestby og Ski kan melde seg på prøver hos oss ved å fylle inn skjema og returnere til oss.          

Praksis i arbeidslivet

Praksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva