Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

Obligatoriske prøver

Prøvekalender høst 2017 Her finner du oversikt over når vi arrangerer Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven i høst. Vi er prøvesenter for Kompetansenorge og avholder nasjonale prøver på vegne av dem.          

Språkpraksis, å lære norsk i arbeidslivet.

Språkpraksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva