Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

Norskprøver høst 2017

Frist for å melde seg på prøvene har gått ut. Prøveperioden er 27. november–8. desember. Vi sender ut brev med dato og oppmøtetid senest 14 dager før prøven avholdes.          

Språkpraksis, å lære norsk i arbeidslivet.

Språkpraksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva