Introduksjonsprogrammet

Deltakerne i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad i inntil to år. Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne norskopplæring og samfunnsforståelse samt forberede til arbeidslivet eller videre utdanning.

Arbeidsdagen

Norskopplæringen er fra 08.30 til 11.45

Fra 12.30 til 14.00 tilbyr vi ulike tiltak og kurs innenfor samfunns- og kulturforståelse og arbeidsliv. Vi har for eksempel kurs innenfor salg og service, helsefag, renhold, data, arbeidsnorsk, samfunnsfag, fysisk aktivitet og svømming.

Språkpraksis

To dager i uka er deltakere som er klare for det, ute på en arbeidsplass for å bruke norsk i praksis. Språkpraksis er en nyttig og viktig måte å lære norsk på.

Hvem har rett til introduksjonsstønad?

lekse2

Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt i en av våre eierkommuner, kan få opplæring og stønad innenfor introduksjonsprogrammet på Follo Kvalifiseringssenter. Det er kommunen som avgjør hvem som kan delta i introduksjonsprogrammet.

Les mer om Introduksjonsloven her.

Velkommen til oss!

Bienvenue!

Welcome!

Soo dhawoow!

Ahlan w Sahlan!