form_icon

Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

2-adjusted-info

Ekstra muntlig prøve A1–A2

Hvis du skal søke permanent oppholdstillatelse før neste prøvegjennomføring i mai/juni, kan du ta muntlig prøve på nivå A1–A2 i mars 2017. Innbyggerne i Vestby, Ski og Frogn kommune som trenger denne prøven kan kontakte Follo kvalifiseringssenter direkte. Mer om

Nøkkel3

Språkpraksis, å lære norsk i arbeidslivet.

Språkpraksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva