Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

Prøvekalender for våren 2018

Her finner du frister, datoer og søknadskjemaer for prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve for våre 2018.  Mer informasjon om prøvene finner du hos Kompetansenorge.          

Språkpraksis, å lære norsk i arbeidslivet.

Språkpraksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva