Søk om norskopplæring

   SØKNADSSKJEMA FOR NORSKOPPLÆRING    APPLICATION FORM FOR FLYKTNINGKONSULENTER    

Norskprøver vår 2017

https://www.kompetansenorge.no/norskprove/    

Språkpraksis, å lære norsk i arbeidslivet.

Språkpraksis er en av de beste måtene å lære om det norske arbeidslivet, det norske språket og det norske samfunnet. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap, et sosialt fellesskap og samtidig få muligheten til å vise hva